TTB Kol ve Çalışma Grupları Kızamık Salgını Riski Gündemiyle Toplandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), kızamık vakalarının hızla artması ve salgın riskine ilişkin 11 Haziran 2023 tarihinde çevrimiçi bir toplantı düzenledi. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri ile Pandemi Çalışma Grubu, Aşı Çalışma Grubu, Halk Sağlığı Kolu ve Aile Hekimliği Kolu yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Kızamık vakaları ile ilgili saha gözlemlerinin aktarılmasıyla ve durum tespitinin yapılmasıyla başlayan toplantıda; Dünya Sağlık Örgütü ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin verilerinin kullanılabileceği, UDEK ile ilgili uzmanlık derneklerinden ve sahadan gelen verilerin Sağlık Bakanlığı’na sorulması gerektiği belirtildi.

Kızamık vakalarının artışında önemli bir sebep olan aşı karşıtlığı ve kararsızlığı ile mücadelenin ve sağlıkta dönüşümün yarattığı sorunların ele alındığı toplantıda, ilk olarak bağışıklama oranlarındaki düşüşe ilişkin bir durum tespiti yapılması önerildi. Karma aşı niteliğine bağlı olarak kızamıkçık ve kabakulak salgın risklerine de dikkat çekilen toplantıda; hemşire ve ebe sayısında yetersizlik, düşük ücretler, özlük haklarının gerilemesi karşısında geliştirilmesi gereken talepler ile mülteci ve mevsimlik işçilerin aşılanmasındaki sorunlar, verilerin şeffaflıktan yoksunluğu gibi yönetimsel sorunlar da ele alındı.

Toplantının son bölümünde ise salgın riski ile aşı karşıtlığı ve kararsızlığını azaltmak üzere hem erken dönem hem de genel önerilerin kamuoyuyla paylaşılması kararı alındı.