KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARI

 

Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne getirilecek istisnalar hakkında Kurul Kararı