28 Eylül 2020, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 72535
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 89583
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 12464
4 6225 SAYILI TORBA YASA 61441
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 578958
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 32369
7 650 SAYILI KHK 32570
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 83542
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 55917
10 ANAYASA - 2709 52677
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 38218
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 42513
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 20234
14 BASIN KANUNU - 5187 57043
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 28308
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 24538
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 23293
18 BELEDİYE KANUNU 5393 105965
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 31508
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 26496
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 27289
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 23384
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 23333
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 21662
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 25246
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 24818
27 ÇEVRE KANUNU 108225
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 238300
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 29727
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 68691
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 48805
32 DERNEKLER KANUNU 59375
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 38830
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 27509
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 21585
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 22724
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 32952
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 92012
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 51273
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 266364
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 45975
42 İŞ KANUNU - 4857 49775
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9605
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 21370
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 10990
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 26573
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 34758
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 47210
49 KABAHATLER KANUNU 156098
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 30008

Sayfa 1 / 2