13 Nisan 2021, Salı
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU - 6023 75572
2 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 86719
3 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 57274
4 ANAYASA - 2709 54228
5 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 32281
6 ÇOCUK KORUMA KANUNU 53351
7 DERNEKLER KANUNU 66957
8 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 40225
9 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 28364
10 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 99406
11 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 53112
12 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 635772
13 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU - 3960 31142
14 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU 33811
15 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 6698 9131
16 KOZMETİK KANUNU 25236
17 NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN 32011
18 OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN 37793
19 ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN 31094
20 RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN 3153 21720
21 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN 25556
22 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 3359 13504
23 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 43038
24 SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU 19318
25 TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 1219 110907
26 TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU (3224) 37185
27 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU 20562
28 UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU 156432
29 YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU (2547) 51201
30 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU (2914) 57069