Matem Havasında Geçen 14 Mart Tıp Bayramı’nı Unutmayacağız, Affetmeyeceğiz!

Bu yıl 14 Mart Tıp Haftası’nı on binlerce insanımızın hayatını kaybettiği, yüz bini aşkın insanın yaralandığı deprem felaketinin gölgesinde karşılıyoruz. Teyit edebildiğimiz 34 tıp öğrencisi arkadaşımızı depremde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu yılki 14 Mart’ı, anılarına sahip çıkma sözüyle yitirdiğimiz sıra arkadaşlarımıza atfediyoruz.

Unutmayacağız, affetmeyeceğiz!

Büyük bir doğa olayı olan deprem, rant siyaseti ve yönetememe krizleriyle büyük bir felakete dönüştürüldü. Bölgede su, barınma ve ısınma sorunları hâlâ çözülmedi, sorunlar her geçen gün derinleşti. Salgın hastalıkları önlemeye yönelik hiçbir adım atılmadı, deprem bölgesinde bulunan sağlık emekçilerinin çalışma sahaları iyileştirilmedi. Depremin en yıkıcı olduğu illerde ise sağlık hizmetleri ciddi zararlar gördü.

İlk feda edilen, üniversiteler ve öğrenciler oldu.

Milyonlarca insanın deprem nedeniyle sokakta kalmasının “çözümü”, KYK yurtlarının hızlıca boşaltılıp öğrencilerin yerlerine depremden etkilenenlerin yerleştirilmesinde bulundu. Üniversitelerimizde bilim düşmanlığının bir göstergesi olarak preklinik dönemlerdeki tıp eğitiminde uzaktan eğitime geçildi.

Çevrimiçi eğitimin alt yapısına dair ise hiçbir adım atılmadı. Yüzlerce tıp öğrencisi ekipman eksikliği ile karşı karşıya bırakıldı. Klinik dönemlerde okuyan öğrencilerse kendi eğitimlerinin peşine düşmeye mecbur bırakıldı. Öğrenciler, geçiş yapmak istedikleri üniversiteyi kendileri bulmak, prosedürlerle mücadele etmek ve hiçbir maddi destek görmeden seyahat edip, üniversitelere yüz yüze başvuru yapmak zorunda kaldı.

Tüm bu tabloya karşı; “giderlerse gitsinler” diyenlere, sorumluluklarını yerine getirmeyenlere inat sağlık emekçileri ve sağlık öğrencileri depremin ilk gününden itibaren dayanışmayı ördü. Bu dayanışmayı büyütmeye söz veriyoruz.

14 Mart’ı tüm bu sorunların gölgesinde “kutluyoruz.”

Bu yıkımın büyük yası ve öfkesiyle, haklarımız ve hayatlarımız için mücadele etmeye devam ediyoruz. Tüm yaşananlara rağmen umudumuzu ve inancımızı daha da büyüteceğiz, dayanışmamızı güçlendireceğiz.

Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrenci Kolu