TTB; Tıp Öğrencilerinin, İntörn ve Stajyer Hekimlerin Sorunlarına Hukuki Çözümler Üretmek Amacıyla YÖK Hukuk Müşavirliği ile Görüştü

Türk Tabipleri Birliği (TTB), tıp öğrencilerinin yaşadığı sorunların hukuki çözümleri için 8 Ocak 2024 günü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Hukuk Müşavirliği avukatları ile görüştü.

TTB heyetinde Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, Tıp Öğrenci Kolu Yürütme Kurulu üyesi Şiyar Güneş ve Hukuk Bürosu’ndan Av. Hülya Yıldırım yer aldı.

Görüşmede devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan intörn hekimlerin arasında giderek derinleşen maaş farkları, dördüncü ve beşinci sınıflardaki stajyer hekimlerin işyeri koşullarındaki güvenlik sorunları, klinik dönem öğrencilerinin hastane personel yemekhanelerinde beslenme hakkına sahip olmamaları ve tıp fakültelerindeki yüksek kontenjanlar ele alındı.