Gençlik Örgütlerinden Ortak Açıklama: TTB Susturulamaz!

Gençlik Diyor ki, TTB Susturulamaz!

Emeğin güçlenmesi ve kendi kendini yönetmesi, demokratik bir ülke ortamı için en önemli hususlardan biridir. Anayasa’yı tanımayan ve hukukun üstünlüğü ilkesini rafa kaldırmış olan iktidar; hukuksuzluğu anayasasızlaştırma ile taçlandırmakta, bağımsız ve özerk bir meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliğine müdahale ederek her bir kurum ve birey için hayati olan anayasal hakların ilga edilmesine uğraşmaktadır.

Seçme ve seçilme hakkını tanımayan, hukuksuz kayyım zihniyeti, bugün yine benzer yollarla TTB Merkez Konseyi’ni “amaç dışı faaliyet gösterme” gerekçesiyle görevden almıştır. Amaç dışı faaliyet gösteren ve suç işleyen TTB değil, Anayasa’yı korumakla ve adaleti sağlamakla görevli olan ancak hukuk dışı kararlar vererek yasaları çiğneyen yargı makamıdır.

TTB'nin ilkeleri ve amaçları belirlidir. TTB her zaman;

İktidarların yalanlarına karşı halkın gerçek sağlık bilgisine ulaşmasını, 12 Eylül darbesinde idamlara ve ölüme karşı yaşamı, bir halk sağlığı sorunu olan kimyasal silahlara ve savaşa karşı insanlık onurunu ve barışı, ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı bir arada yaşamı, sermaye sömürüsüne karşı emeği, “5 dakikada muayene” anlayışına karşı nitelikli sağlık hizmetini, akademik darbelere karşı özgür özerk demokratik üniversiteleri ve nitelikli eğitimi, kayyum zihniyetine karşı demokrasiyi, LGBTİ+'lara yönelik nefret suçlarına, kadın cinayetlerine karşı İstanbul Sözleşmesi'ni, Kazdağları'nda, Cudi'de, Akbelen'de ekokırımlara karşı doğayı, koruyucu halk sağlığı hizmetlerini, genç ve çocuk yoksulluğuna karşı ulaşılabilir sağlıklı ve ucuz gıdaya erişim hakkını, doğal afetleri felaketlere çevirenlere karşı dayanışmayı, hukuksuzluğa karşı adil ve bağımsız yargıyı, herkes için erişilebilir, ücretsiz, anadilinde sağlık hakkını ve daha nicesini savunmuştur, savunmaya da devam edecektir. Bunun için bizler de sokaklardan, amfilerden, kampüslerden, işyerlerinden, hastanelerden sesleniyoruz;

Eşitlik yoksa, özgürlük yoksa, demokrasi yoksa, adalet yoksa, sağlık yoksa; mücadele haktır.

Bu mücadele ve Türk Tabipleri Birliği hepimizindir!

#TTBSUSTURULAMAZ

Abluka Hukuk (Abluka Hukuk Öğrencileri Fanzini)

Amedspor Taraftarlar Derneği

Amedspor/Diyarbakırspor Azrailler Taraftarlar Derneği

Ankara Demokratik Üniversite İnsiyatifi

Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü

Dev-Güç

Devrimci Gençlik Birliği

Devrimci Gençlik Dernekleri

Devrimci Öğrenci Birliği

Dicle Özgür Öğrenci Dayanışması

Dicle Üniversitesi Hukukçular Kulübü

Diyarbakır Diş Hekimleri Odası Öğrenci Kolu

Direniş Taraftarlar Derneği-Amedspor

Diyarbakır SES Öğrenci Komisyonu

Diş Hekimliği Öğrencileri

EHP Gençliği

Emek Gençliği

Genç Feministler Federasyonu

Gençlik Komiteleri

Gençlik Kömünleri

Gençlik Meclisleri

Hacettepe Kuir

Harran Demokratik Öğrenci Dayanışması

HDK Gençlik Meclisi

HEDEP Gençlik Meclisi

İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Çalışmaları Kulübü

İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Meclisi

İstanbul Tıp Fakültesi Sinema Kulübü

İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu

İstanbul Üniversitesi Kadın Hakları Kulübü

Zırhlı Tren

İTÜ Dayanışması

İÜ Dayanışması

İÜ Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Kulübü

İzmir Demokratik Öğrenci Topluluğu

Jinên Berxwedan Amedspor

Kampüs Cadıları

Köstebek Akademisi

Marksist Fikir Topluluğu

Mor Tribün Amedspor Taraftarlar Derneği

MÜ İnsan Hakları ve Anayasa Hukuku Araştırmaları Kulübü

ODTÜ Medya Topluluğu

ODTÜ Oyuncuları

ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu

Öğrenci Dayanışması

Öğrenci Faaliyeti

Öğrenci İnisiyatifi

Öğrenci Kolektifleri

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Öğrenci Komisyonu

Özgürlükçü Gençlik

Sabancı Üniversitesi Cins Kulüp | BÜLGBTİ+

SES Öğrenci Komisyonu

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu

Sosyalist Gençlik Hareketi

TTB Tıp Öğrencileri Kolu

TTB Tıp Öğrencileri Kolu - Kadın Çalışma Grubu

TİP'li Öğrenciler

Üniversiteli Feminist Kolektif

Van YYÜ Bilim Antropoloji Sanat ve Kültür Derneği

Yeni Demokrat Gençlik

Yeni Demokrat Gençlik - YDG

Yıldız Dayanışması