Aramızdan Koparılan Sıra Arkadaşımız Enes Kara’yı Vefatının İkinci Yılında Özlemle Anıyoruz: Öfkemiz Halen İlk Günkü Gibi, Sorunlar Derinleşiyor

Enes Kara, 10 Ocak 2022 tarihinde cemaat yurdunda gördüğü baskılar ve geleceksizlik kaygısı sebebiyle yaşamına son vermişti. Sıra arkadaşımız aramızdan koparılışının üzerinden tam iki yıl geçti, arkadaşımızı özkıyıma iten süreç ise hâlâ aydınlatılmış değil. Bunun yanında gençliğin içinde bulunduğu barınma krizi ve diğer sorunları da gittikçe derinleşiyor.

26 Ekim 2023 tarihinde, Aydın Kredi ve Yurtlar Kurumu Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör faciasının aramızdan kopardığı sıra arkadaşımız ve yaralanan daha nice arkadaşımızdan da gördüğümüz üzere; güvencesiz yurt koşullarında öğrenciler can veriyor, yaralanıyor. Bunun karşısında yetkililerden gelen tek adım, bu olumsuz koşullara ses çıkaran gençliğe zulüm etmek ve baskıları artırmak oluyor.

Kadına yönelik şiddetin hız kesmeden devam ettiği ortamda, 23 Ekim 2023 tarihinde Mersin Üniversitesi’nde intörn kadın arkadaşımız, erkek şiddetinin önünü açan devlet politikalarından cesaret alan bir erkek tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Biliyoruz ki, yaşamın her alanında olduğu gibi hastanelerde de yaşanan taciz ve şiddet olaylarının sebepleri politiktir ve bunlara karşı ancak etkin politikalar üretilerek mücadele edilebilir.

Tıp eğitiminin ve üniversitelerin içinde bulunduğu çürümüşlük hali, daha fazla arkadaşımızın aramızdan kopmasına sebep oluyor. Nice tıp öğrencisinin yaşadığı süreçlerden gördüğümüz üzere; toplumsal ruh sağlığının örgütlenmesi ve korunması için sorumlu olan kamu otoritesi, şartları iyileştirmeye yönelik bir adım atmak bir yana dursun, üniversite gençliğinin sosyalleşme alanları olan kulüpleri kapatıp gençleri zararlı kötü alışkanlıklara, tarikat ve cemaatlere teslim ederek gençliğin içinde bulunduğu krizi daha da derinleştiriyor.

Biz “Bir sıra arkadaşımızı daha geleceksizlik çemberinde kaybetmek istemiyoruz” dedikçe, bu çember bir arkadaşımızı daha aramızdan koparıyor.

Geldiğimiz bu noktada bize dayatılan bu yaşanılamaz koşullara artık yeter diyoruz!

Nitelikli bir eğitim, kamu tarafından sunulan ücretsiz ve nitelikli devlet yurtları, yaşanabilir bir burs ve güvenceli çalışma koşullarını da içeren taleplerimiz derhal sağlanmalı, genç intiharlarının önüne geçilmek için ciddi önlemler alınmalıdır.

Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu