TTB Marmara Denizi Çalışma Grubu Toplandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 73. Büyük Kongresi’nde alınan kararla Marmara Denizi’ndeki kirliliğin önlenebilmesi amacıyla kurulan çalışma grubu, ilk toplantısını 3 Ağustos 2021 günü gerçekleştirdi.

Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri Doç. Dr. Deniz Erdoğdu ve Dr. Alican Bahadır ile Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ tabip odalarından ve TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan temsilciler katıldı.

Son dönemde yaşanan birçok ekolojik felaketten biri olan müsilaj hakkında Dr. Ahmet Soysal'ın anahtar sunumuyla başlayan toplantıda deniz kirliliği konusunda yerellerden aktarımlar yapıldı ve sorunların çözümleri üzerine öneriler tartışıldı.