PANDEMİDE ŞEHİR HASTANELERİ

TTB sağlık sistemimizin pandemiye yanıt verme sürecinde kamu-özel ortaklığı yöntemiyle işletilen şehir hastanelerinin rolünü incelemek amacıyla bir anket formu oluşturmuştur. Bu ankete vereceğiniz yanıtlardan hazırlanacak rapor kamuoyu ile paylaşılacaktır. Katkınız için teşekkür ederiz.

Bu ankette 39 soru vardır.

Form

* Çalıştığı şehir hastanesi

* Meslek

Hastanede COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı oldu mu?

Hastanede COVID-19 enfeksiyonu geçiren kişi sayısı hakkında bilginiz var mı?

Uyanların tümünü seçin
Yalnızca bir yanıt seçtiğinizde yorum yazın.

Pandemi başladıktan sonra çalışan sağlığı ve güvenliğine ilişkin sorunlar nedeniyle işten ayrılmayı veya (emekliliği hak ettiyseniz) emekli olmayı düşündünüz mü?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Kişisel koruyucu ekipman tedarikinde sorun yaşadınız mı?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Yönetim tarafından size verilen kişisel koruyucu ekipmanların kalitesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Taşeron şirketlerin çalışanlarına yönelik ayrımcı tutum gözlemlediniz mi?

Pandemi sırasında çalıştığınız şehir hastanesinde servis veya yoğun bakımlara yatak eklendiyse; yatak sayısının artması sonrasında sağlık çalışanı ve şirket çalışanı sayısında artış gözlendi mi?

Uyanların tümünü seçin

Pandemi süresince çalışanlar arasında planlama değişikliğine gidildi mi?

Sağlık hizmetinin sunumunda ekip çalışmasını güçleştiren işleyiş sorunları oldu mu?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Sağlık çalışanlarında tükenmişlik artışı oldu mu?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Pandemi döneminde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri verildi mi? Hastanede pandemi döneminde sağlık hizmeti sunumu açısından iş müfettişi tarafından denetimi yapıldı mı?

Sağlık çalışanlarının özlük hakları

Pandemi sürecinde performans ödemelerinde bir değişiklik oldu mu?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Pandemi nedeniyle söz verilen ek ödemeleri alabildiniz mi?

Hastalanan sağlık çalışanlarının hak kayıpları oldu mu?

Sağlık hizmet sunumu

Hastaneye ayaktan başvuran hasta sayısı değişti mi?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Hastanede yatan hasta sayısı değişti mi?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Acile başvuran hasta sayısı değişti mi?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Pandemi sırasında elektif işlemler ertelendi mi?

Acil hastaların yönlendirilmesi uygulaması sürüyor mu?

Şehir hastanelerinin mekansal büyüklüğü pandemi sırasında sağlık hizmetlerinin sunumunu nasıl etkiledi?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Hasta güvenliği

Pandemi sırasında enfeksiyon kontrolüne dair toplantı yapıldı mı?

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmetlerinde sorun yaşandı mı?

Hastanelerin kapalı alanının fazla olması, koridorların uzun, kulelerin birbirinden uzak olması enfekte hastaların nakli açısından sorun oluşturdu mu?

Hastanelerin büyük, yatak sayısının fazla olması, refakatçı sayılarının fazlalığı bulaş riskini nasıl etkiledi?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Hastanelerin şehir dışında olması nedeniyle hastaların toplu taşıma araçlarıyla uzak mesafe kat etmeleri enfeksiyon riskini arttırdı mı?

Hastanedeki polikliniklerde ve hasta odalarındaki pencereler açılabiliyor mu?

Pandemi sırasında hasta güvenliğinin çalıştığınız şehir hastanesinde nasıl etkilendiğini düşünüyorsunuz?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Kaynakların kullanımı

Hastanenin şirketler tarafından yönetilmesinin salgın döneminde hizmet sunumu açısından nasıl bir etkisi oldu?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Şehir Hastanelerini yöneten şirketlere yapılan hizmet ödemelerinde artış olup olmadığına dair bilginiz var mı?

Pandemi nedeniyle hastanede yapılan tadilat değişiklikleri hastane döner sermayesinden mi, Sağlık Bakanlığı bütçesinden mi yoksa şirketler tarafından mı yapılmıştır?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Kamu hastanesi ile şehir hastanesinin yönetim ve işleyişi arasında fark var mı?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin