23 Ağustos 2019, Cuma
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 11674
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 10672
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 34129
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 98169