22 Ocak 2020, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 12772
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 11736
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 39256
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 107832