13 Aralık 2019, Cuma
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 12434
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 11467
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 38016
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 105309