24 Ekim 2019, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 12101
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 11146
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 36082
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 101785