22 Ocak 2020, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 68026
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 67673
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 10475
4 6225 SAYILI TORBA YASA 56080
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 499627
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 29825
7 650 SAYILI KHK 30643
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 77063
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 53628
10 ANAYASA - 2709 50220
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 36826
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 41061
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 19138
14 BASIN KANUNU - 5187 53135
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 27041
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23361
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 22123
18 BELEDİYE KANUNU 5393 102161
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 30110
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 24568
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 26089
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 21975
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 22177
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 20198
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 24229
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 23524
27 ÇEVRE KANUNU 102393
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 169549
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 27949
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 64964
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 42711
32 DERNEKLER KANUNU 45617
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 35841
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 26031
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 20356
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 20950
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 29565
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 83225
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 48153
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 183198
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 42566
42 İŞ KANUNU - 4857 48116
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 8043
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 19649
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 9658
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 24618
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 32749
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 45406
49 KABAHATLER KANUNU 147704
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 26207

Sayfa 1 / 2