14 Aralık 2019, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 67414
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 63367
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 10032
4 6225 SAYILI TORBA YASA 55475
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 489800
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 29275
7 650 SAYILI KHK 30180
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 75997
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 53168
10 ANAYASA - 2709 49821
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 36467
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 40751
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 18835
14 BASIN KANUNU - 5187 52189
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 26738
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23074
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 21813
18 BELEDİYE KANUNU 5393 101278
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 29764
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 24185
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 25762
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 21632
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 21888
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 19849
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 23950
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 23177
27 ÇEVRE KANUNU 101320
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 152621
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 27541
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 64253
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 41761
32 DERNEKLER KANUNU 42765
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 35208
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 25672
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 20033
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 20563
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 29030
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 82245
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 47612
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 174450
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 41989
42 İŞ KANUNU - 4857 47731
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 7695
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 19350
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 9337
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 24298
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 32326
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 44973
49 KABAHATLER KANUNU 146350
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 25852

Sayfa 1 / 2