24 Ekim 2019, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 66433
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 57710
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 9435
4 6225 SAYILI TORBA YASA 54620
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 474919
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 28535
7 650 SAYILI KHK 29606
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 74492
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 52559
10 ANAYASA - 2709 49310
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 36021
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 40339
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 18459
14 BASIN KANUNU - 5187 51377
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 26329
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 22697
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 21416
18 BELEDİYE KANUNU 5393 100332
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 29325
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 23668
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 25357
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 21199
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 21491
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 19421
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 23586
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 22767
27 ÇEVRE KANUNU 100065
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 124653
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 26984
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 63126
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 40704
32 DERNEKLER KANUNU 39476
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 34419
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 25233
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 19651
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 20128
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 28388
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 80987
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 46975
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 162373
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 41277
42 İŞ KANUNU - 4857 47265
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 7288
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 18971
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 8954
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 23909
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 31812
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 44525
49 KABAHATLER KANUNU 144396
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 25396

Sayfa 1 / 2