23 Ağustos 2019, Cuma
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 65486
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 52176
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 8732
4 6225 SAYILI TORBA YASA 53677
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 463030
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 27763
7 650 SAYILI KHK 28939
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 72969
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 51887
10 ANAYASA - 2709 48703
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 35493
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 39838
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 18033
14 BASIN KANUNU - 5187 50557
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 25851
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 22271
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 20964
18 BELEDİYE KANUNU 5393 99216
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 28826
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 23086
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 24862
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 20713
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 21039
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 18951
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 23152
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 22290
27 ÇEVRE KANUNU 98794
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 99748
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 26412
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 58295
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 39494
32 DERNEKLER KANUNU 36677
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 33463
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 24705
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 19159
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 19629
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 27528
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 79403
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 46194
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 152657
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 40583
42 İŞ KANUNU - 4857 46703
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6831
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 18520
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 8404
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 22793
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 31235
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 43932
49 KABAHATLER KANUNU 141609
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 24842

Sayfa 1 / 2