22 Eylül 2019, Pazar
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 65948
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 54414
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 9040
4 6225 SAYILI TORBA YASA 54121
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 467744
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 28093
7 650 SAYILI KHK 29230
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 73620
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 52204
10 ANAYASA - 2709 48984
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 35759
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 40077
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 18236
14 BASIN KANUNU - 5187 50936
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 26091
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 22477
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 21178
18 BELEDİYE KANUNU 5393 99784
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 29070
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 23367
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 25104
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 20941
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 21260
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 19182
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 23370
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 22523
27 ÇEVRE KANUNU 99329
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 109330
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 26682
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 60327
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 40005
32 DERNEKLER KANUNU 37942
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 33877
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 24952
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 19393
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 19864
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 27972
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 79953
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 46529
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 156725
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 40916
42 İŞ KANUNU - 4857 46979
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 7043
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 18749
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 8682
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 23015
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 31516
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 44196
49 KABAHATLER KANUNU 142906
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 25106

Sayfa 1 / 2