15 Kasım 2019, Cuma
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 12243
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 11271
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 36964
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 103378