17 Eylül 2019, Salı
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 11828
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 10852
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 34712
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 99341