26 Ocak 2020, Pazar
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 68083
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 68106
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 10525
4 6225 SAYILI TORBA YASA 56157
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 500462
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 29906
7 650 SAYILI KHK 30699
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 77182
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 53690
10 ANAYASA - 2709 50272
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 36867
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 41103
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 19178
14 BASIN KANUNU - 5187 53273
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 27086
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23404
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 22160
18 BELEDİYE KANUNU 5393 102264
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 30152
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 24622
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 26130
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 22016
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 22215
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 20237
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 24263
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 23569
27 ÇEVRE KANUNU 102459
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 171328
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 28007
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 65024
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 42803
32 DERNEKLER KANUNU 45967
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 35915
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 26073
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 20404
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 20996
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 29634
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 83343
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 48215
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 184098
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 42669
42 İŞ KANUNU - 4857 48175
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 8084
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 19689
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 9706
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 24670
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 32794
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 45467
49 KABAHATLER KANUNU 147844
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 26251

Sayfa 1 / 2