17 Eylül 2019, Salı
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 65852
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 53917
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 8962
4 6225 SAYILI TORBA YASA 54009
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 466581
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 27993
7 650 SAYILI KHK 29141
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 73451
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 52106
10 ANAYASA - 2709 48901
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 35683
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 40015
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 18179
14 BASIN KANUNU - 5187 50825
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 26027
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 22426
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 21111
18 BELEDİYE KANUNU 5393 99668
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 28999
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 23302
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 25038
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 20877
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 21196
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 19120
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 23300
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 22466
27 ÇEVRE KANUNU 99159
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 106792
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 26608
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 59214
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 39871
32 DERNEKLER KANUNU 37642
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 33773
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 24884
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 19325
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 19798
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 27878
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 79800
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 46440
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 155761
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 40838
42 İŞ KANUNU - 4857 46902
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6987
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 18678
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 8597
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 22961
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 31452
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 44128
49 KABAHATLER KANUNU 142640
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 25044

Sayfa 1 / 2