24 Şubat 2020, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 68523
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 71210
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 10825
4 6225 SAYILI TORBA YASA 56557
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 506051
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 30321
7 650 SAYILI KHK 30979
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 77997
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 54055
10 ANAYASA - 2709 50589
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 37074
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 41309
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 19352
14 BASIN KANUNU - 5187 53720
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 27278
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23606
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 22362
18 BELEDİYE KANUNU 5393 102973
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 30390
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 24894
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 26339
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 22223
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 22397
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 20453
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 24423
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 23774
27 ÇEVRE KANUNU 103190
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 182887
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 28280
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 65487
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 43394
32 DERNEKLER KANUNU 48106
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 36321
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 26343
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 20611
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 21282
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 29979
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 84052
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 48584
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 190141
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 43290
42 İŞ KANUNU - 4857 48427
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 8319
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 19891
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 9933
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 24892
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 33090
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 45773
49 KABAHATLER KANUNU 148973
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 26513

Sayfa 1 / 2