22 Eylül 2019, Pazar
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 65948
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 54428
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 9043
4 6225 SAYILI TORBA YASA 54124
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 467768
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 28093
7 650 SAYILI KHK 29232
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 73623
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 52204
10 ANAYASA - 2709 48985
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 35759
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 40077
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 18237
14 BASIN KANUNU - 5187 50937
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 26091
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 22478
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 21178
18 BELEDİYE KANUNU 5393 99785
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 29070
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 23369
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 25105
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 20942
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 21260
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 19182
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 23371
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 22524
27 ÇEVRE KANUNU 99334
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 109429
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 26687
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 60346
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 40007
32 DERNEKLER KANUNU 37946
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 33880
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 24953
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 19394
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 19866
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 27975
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 79956
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 46530
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 156747
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 40918
42 İŞ KANUNU - 4857 46980
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 7044
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 18750
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 8683
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 23017
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 31517
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 44196
49 KABAHATLER KANUNU 142914
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 25107

Sayfa 1 / 2