2016-2018 Yüksek Onur Kurulu

 

 

Dr. Adem Ender Avcıkıran

1955 Urfa doğumlu. 1991 Dicle Üniv. Tıp Fak. mezunu. Aile hekimi. 1994-1996, 2002-2004, 2006-2012 TTB Büyük Kongre Delegesi. 1996-1998 Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi. 1998-2000 ve 2002-2004 Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri. 2004-2006 Diyarbakır Tabip Odası Başkanı. 2012-2014 Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyesi.

 

Dr. Naki Bulut

1966 Bingöl doğumlu. 1990 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. Genel cerrahi uzmanı. S.B. Muğla Sıtkı Koçman Üniv. EAH'nde görevli. 2002-2004 Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi. 2004-2006 ve 2010-2012 Muğla Tabip Odası Başkanı. 2006-2012 ve 2014-2016 TTB Büyük Kongre Delegesi. 2006-2010 ve 2012-2014 Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyesi.

 

Dr. Ali Çerkezoğlu

1966 Antakya doğumlu. 1989 İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. mezunu. Adli Tıp Uzmanı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda görevli. 2002-2004 İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi. 2004-2006 ve 2010-2014 İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri. 2006-2010 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi.

 

Dr. Ahmet N. Etit

1958 İzmir doğumlu. 1982 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Psikiyatri uzmanı. Çeşitli üniversite, devlet ve SSK hastanelerinde çalıştıktan sonra emekli oldu. Şu anda İzmir'e özel bir tıp merkezinde çalışmakta. İstanbul, Trabzon ve İzmir tabip odalarının çeşitli kurullarında görev aldı.

 

Dr. Taha Karaman

1958 Ankara doğumlu. 1983 Hacettepe Üniv. Tıp Fak. mezunu. Psikiyatri uzmanı. Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri A.D. Öğretim Üyesi, Profesör. 1996-2000 TTB Büyük Kongre Delegesi. 2000-2002 ve 2014-2016 Antalya T.O. Onur Kurulu Üyesi. 2002-2004 Antalya T. O. Y.K. Üyesi. 2010-2012 TTB Denetleme Kurulu Üyesi. 2014-2016 TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi.