2014-2016 Yüksek Onur Kurulu

 

 

Dr. Adem Ender Avcıkıran

1955 Siverek doğumlu. 1991 Dicle Üniv. Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim. Diyarbakır'da Aile hekimi. Diyarbakır Tabip Odası 1994-1996, 2002-2004, 2006-2012 Büyük Kongre Delegesi, 1996-1998 Yönetim Kurulu üyesi, 1998-2000 ve 2002-2004 Genel Sekreteri, 2004-2006 Başkanı. 2012-2014 Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Mehmet Sezai Berber

1961 Denizli doğumlu. 1986 Hacettepe Üniv. Tıp Fak. mezunu. Psikiyatri uzmanı. Serbest Muayenehane Hekimi. Ankara Tabip Odası 2008-2012 Büyük Kongre Delegesi. TTB 1996-1998 İkinci Başkanı, 2012-2014 Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Naki Bulut

1966 Bingöl doğumlu. 1990 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. Genel cerrahi uzmanı. S.B. Muğla Sıtkı Koçman Üniv. EAH'nde çalışıyor. Muğla Tabip Odası 2002-2004 Yönetim Kurulu üyesi, 2004-2006 ve 2010-2012 Başkanı, 2006-2012 ve 2014-2016 Büyük Kongre Delegesi. TTB 2006-2010 ve 2012-2014 Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Ali Çerkezoğlu

1966 Antakya doğumlu. 1989 İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. mezunu. Adli Tıp Uzmanı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda çalışıyor. İstanbul Tabip Odası 2002-2004 Yönetim Kurulu üyesi, 2004-2006 ve 2010-2014 Genel Sekreteri. TTB 2006-2010 Merkez Konseyi üyesi.

 

Dr. Mehmet Şükrü Güner

1949 Konya doğumlu. 1973 İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. mezunu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı. Serbest muayenehane hekimi. İstanbul Tabip Odası 1986-1990 Genel Sekreteri, 2006-2014 Büyük Kongre Delegesi. TTB 1977-1982 Merkez Konseyi Genel Sekreteri, 2006-2014 Yüksek Onur Kurulu Üyesi.