2012-2014 Yüksek Onur Kurulu

 

Dr. Aytaç Aras

1959 Kars doğumlu. 1984 Cerrahpaşa Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim. İşyeri hekimi. Tekirdağ Tabip Odası 1992-1996  Genel Sekreteri, 2004-2008 Başkanı.  2008-2012 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Adem Ender Avcıkıran

1955 Şanlıurfa doğumlu.  1991 Dicle Tıp Fak. mezunu. Pratisyen hekim. Aile hekimi. Diyarbakır Tabip Odası 2000-2002 ve 2004-2006 Genel Sekreteri. 2006-2008  Başkanı.

 

Dr. Mehmet Sezai Berber

1961 Denizli doğumlu. 1986 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Psikiyatri uzmanı. 1996-1998 TTB İkinci Başkanı. Ankara Tabip Odası 2008-2012 Büyük Kongre Delegesi.

 

Dr. Naki Bulut

1966 Bingöl doğumlu. 1990 Hacettepe Tıp Fak. mezunu.

S. B. Muğla Üniversitesi EAH Genel Cerrahi uzmanı. Muğla Tabip Odası 2002-2004 Yönetim Kurulu üyesi. 2004-2006 ve 2010-2012 Başkanı, 2006-2012 Büyük Kongre Delegesi. 2006-2010 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.

 

Dr. Mehmet Şükrü Güner

1949 Konya doğumlu. 1973 İstanbul Tıp Fak. mezunu. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı. Serbest muayenehane hekimi. 1977-1982 TTB Merkez Konseyi, 1986-1990 İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri. 2006-2012 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi.