Kanser taramalarında sorunlar giderilemiyor

Kanser taramalarında sorunlar giderilemiyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu kanser hastalığının erken tespit ve tedavi edilebilmes ...

İş Bankası