Hekimliğime Dokunma!

Gazeteciler, sanatçılar, hekimler “#HekimligeDokunma!” diyor, herkesi 30 Eylül’de Ankara Adliyesi’ne çağırıyorlar.

Ankara Tabip Odası’na açılan davada “Hekimliğime Dokunma!” demek için 30 Eylül’de Ankara Adliyesi’ne!

Hekimim.

Ana adım: İnsan

Baba adım: Hipokrat (diye biliniyor).

İkamet adresim: Bu güzel coğrafya; bir ucu Mezopotamya, bir ucu Anadolu ve Balkanlar.

Duydum, Sağlık Bakanlığı mahkemeye başvurmuş: “Ankara ve Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu

üyelerinin görevden alınmasından ibaret” bir dava açılması için. Tarih de kesilmiş: 30 Eylül Ankara, 14 Ekim Hatay.

Biz, bu davaya müdahiliz, tanığız olanlara, hekimlik yaptık. Duruşma günü geleceğiz: polise haber vermenize, barikat kurdurmanıza, gaza gerek yok; adlarımız aşağıda. Biz insanız/hekimiz, insanca/hekimce geliyoruz.

Ankara ve Hatay Tabip Odalarının ve hekimlik yapması engellenen tüm meslektaşlarımızın yanındayız.