Sağlık Net2`ye geçişte altyapı yetersizliği gerekçesiyle üç ay erteleme

altHastaların mahremiyetini ve hekimlerin sır saklama yükümlülüğünü ihlal ettiği için Türk Tabipleri Birliği tarafından Danıştay’da dava açılan Sağlık Net2’nin uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından üç ay ertelendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından (muayenehaneler dâhil) ilgili mevzuat gereği veri gönderim zorunluluğu devam etmekle birlikte Sağlık.NET2 sistemine entegrasyonunu tamamlayamayan diş hekimi muayenehanesi ve diğer serbest muayenehanelere veri iletimi için gerekli altyapıyı oluşturmak ve entegrasyonlarını sağlamak üzere 3 ay ek süre uzatımı yapılmıştır” denildi. Açıklama metni için http://www.saglik.gov.tr/SBSGM/belge/1-17746/sagliknet2-sistemine-veri-gonderimi-hakkinda-duyuru.html

TTB tarafından açılan davada, hastaların mahremiyet hakkını, meslek sırrı kavramını dikkate almayan, yönetsel bir işlemle hekimlere belirlenen bilgisayar programlarının satın alınması talimatı verilerek mali yükümlülük getiren yazının savunma beklenmeksizin yürütmesinin durdurulması, idarenin yanıtı sunulduktan sonra işlemle ilgili tekrar karar verilmesi istenmişti. Açılan davaya ilişkin bilgi için http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/net2-3525.html