`Sağlıkta Gündem` Ne Durumdayız, Nereye?

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu'nun 'Sağlıkta Gündem' değerlendirmesi...