Sağlığa Kanun Hükmünde Kararname Darbesi

TTB Merkez Konseyi, 2 Kasım 2011 gece yarısı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile ilgili olarak, 4 Kasım 2011 günü düzenlenen basın toplantısı görüntüleri...