Kadın Doktor Kaymakam Dövmüş!

TTB Merkez Konseyi tarafından 11 Ekim 2011 günü yapılan 'Kadın Doktor Kaymakam Dövmüş!' başlıklı basın açıklaması