İşyeri hekimlğinin engellenmesine karşı dava dilekçesi örneği

hukukKamu mesaisi sonrası işyeri hekimliği yapan meslektaşlarımızın bu görevlerini bırakmalarını talep eden işlemlerin, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Mayıs 2011 tarihli Genelge'ye dayanılarak, çeşitli illerde hekimlere duyurulduğu bilinmektedir.

 

Birliğimiz tarafından söz konusu dayanak Genelge hükmünün iptali için Danıştay'da dava açılmış olmakla birlikte, meslektaşlarımızın hukuka aykırı bireysel işleme karşı dava açmak istemesi durumunda kullanabileceği örnek dilekçe de ekte sunulmuştur.

Meslektaşlarımız, kişisel durumlarına ilişkin gerekli bilgileri dilekçede belirtmek ve ekleriyle birlikte iki nüsha vermek suretiyle, görevli oldukları yerin bağlı olduğu İdare Mahkemesi'nde dava açabilirler. Bu davanın işlemin tebliği tarihinden itibaren 60 gün içinde açılması gerektiğini de ayrıca hatırlatmak isteriz.

Dava dilekçesi örneği için...

26 Mayıs 2011 tarihli genelge için...