Hazırlıklar Başlıyor!

13 MART MİTİNGİ SONRASI..
HEPİMİZE KOLAY GELSİN!

13 MArt Ankara Mitingi

 

Türk Tabipleri Birliği olarak hep birlikte;

Sağlık haktır; herkese sağlık güvenli gelecek perspektifi ile

'Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı ÇokSesTekYürek' etkinlik programını sürdürüyoruz.

Bu program çerçevesinde 13 Mart 2011 tarihinde hekimler, sağlık çalışanları, 'sağlık haktır' diyenlerle birlikte Ankara'daydık.

Miting, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın alanımızda meydana getirdiği tahribata tepkinin ötesinde bir kavrayış ve tahribata karşı dayanışmanın şekillendiği, kuvvetlendiği bir ruha ve özlü taleplere sahipti.

 

A-  Miting sonrası Bakanlık'la yaşanan gelişmeler aşağıdaki gibidir:

1-      Sağlık Bakanı ertesi gün Ankara'daki resmi 14 Mart törenlerinde yaptığı konuşmasında (mitingin öne çıkan mesajlarına ilişkin görüşleri yerine) ağırlıklı olarak TTB eleştirisi yaptı.

2-      Bunun üzerine TTB Merkez Konseyi Başkanı 16 Mart tarihinde bir basın toplantısı yaparak mitingin doğru anlaşılması gerektiğini dile getirdi ve TTB'nin yaptıkları hakkında bilgi vermek üzere Sağlık Bakanı'nı TTB'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek Merkez Konseyi'ne davet etti.

3-      19 Mart 2011 tarihinde hem yazılı hem de telefonla davet yinelendi. Sayın Bakan telefon görüşmesinde programının yoğunluğuna rağmen, söz vermemekle birlikte Merkez Konseyi toplantısı olan 22 Mart tarihinde gelmeye çalışacağını söyledi.

4-      21 Mart Pazartesi günü Bakan özel kalemi MK Başkanı'nı arayarak önce 22 Mart gününe ilişkin olarak sayın Bakan'ın uygun olabileceği saatleri belirterek programının sıkışıklığını ifade etti, bir saat sonra tekrar arayarak Bakan'ın sıkışık programı nedeniyle 30 dakikalık bir zamanı olduğunu, o nedenle MK'ni makamına davet ettiğini bildirdi. TTB Başkanı miting sonrası taleplerimiz hakkında Bakan'ın değerlendirmesini öğrenmek için gelebileceğimizi ama bunun için 30 dakikanın yeterli olmayacağını söyledi.

5-      TTB Merkez Konseyi 22 Mart tarihli toplantısında Sağlık Bakanı'nın daveti nedeniyle miting değerlendirmesi ve taleplerimiz hakkında neler yapmayı düşündüklerini sormak üzere aşağıdaki yazıyla randevu istenmesine karar verdi.

 

 

 23.03.2011

Sayın Bakan,

21 Mart 2011 tarihinde özel kaleminiz aracılığıyla yapmış olduğunuz davetiniz için teşekkür ediyoruz.

Bildiğiniz gibi 13 Mart 2011 tarihinde yapılan bir mitingle yaşanan süreçte sağlıkçıların ortak talepleri dile getirilmişti. Söz konusu talepler hakkında değerlendirmelerinizi öğrenmek ve paylaşmak üzere vereceğiniz uygun bir tarihte Merkez Konseyi olarak ziyaret etmek istediğimizi bildirir, saygılar sunarım.

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi Başkanı 

 


6-      29 Mart 2011 tarihinde TTB MK Başkanı Bakanlıktan aranarak 5 Nisan 2011 günü için randevu verildiği bildirilmiştir.

B-  TTB Merkez Konseyi 23 Mart 2011 tarihinde tabip odalarına aşağıdaki genelgeyi göndermiştir:

'Hatırlanacağı gibi miting öncesi yapılan il toplantılarından Genel Yönetim Kurulu toplantılarına kadar her yerde taleplerimizin arkasında ısrarla durmamızın önemine işaret edilmiş ve sonuç almak açısından yapılabilecek en etkin tutumun alınması kararlılığı dile getirilmişti. MK bu çerçevede odalarımızın HIZLA, üretimden gelen gücümüzü kullanmak amacıyla, seçilmiş bütün kurullarımız, aktivistlerimiz, birim temsilcilerimiz, birimler nezdinde hazırlık toplantılarına başlamasını istemektedir; her yerde bunun konuşulması, değerlendirilmesi sürecin başarısı açısından yaşamsaldır. Toplantıların yanı sıra odalarımızdan hekimlere iletilecek e-postalarla görüşlerinin alınması da yararlı olacaktır. Bilinmesi gereken her hekimin bu süreçte mutlaka yapabileceklerinin olduğudur.

Süreç iç içe üç aşamada sürdürülecektir:

 

Hazırlıklar Başlıyor!
Hazırlanıyoruz!
Hazırız!'

1-      Mitingi birlikte düzenlediğimiz meslek örgütü, sendika, derneklerle değerlendirme toplantısı yapıldı.

2-      Merkez Konseyi'nce 27 Mart 2011 Pazar günü uzmanlık dernekleri Başkanları (ve/veya temsilcileri) ile toplantı yapılmış olup bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonrasına ilişkin değerlendirmeleri alındı.

3-      2 Nisan 2011 Cumartesi günü tabip odası Başkanları (ve/veya temsilcileri) toplantısı yapılacaktır.

4-      Bütün hekimlerin sağlık durumu uygun olan hastalarını (poliklinik, servis vd.) sağlık ortamı ve çalışma koşullarımız açısından mutlaka bilgilendirmeleri, yerel medya (yazılı, görsel vb.) yanı sıra ulusal medya/köşe yazarlarına yönelik benzer çalışmalara yönelmeleri çok önemlidir.

Nisan ayı içerisinde siyasi partiler dahil çok yaygın ve etkin bir program hep birlikte yürütülecektir.

Hepimize kolay gelsin.