26 Ocak tarihli TSM yönergesindeki değişikliklere durdurma

hukukSağlık Bakanlığı'nca 26 Ocak 2010 tarihinde yayımlanan ve 2365 sayılı makam onayı ile yürürlüğe giren Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığ İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge'de 21 Eylül 2010 tarihinde yapılan değişikliklerden bazılarının yürütmesi durduruldu.

 

Karar için...